KOMUNIKAT RODO

(o przetwarzaniu danych osobowych)

Uprzejmie informujemy, iż przetwarzanie danych osobowych przez Przedsiębiorcę Mateusza Twardosz, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MATT REMAY GROUP Mateusz Twardosz zs. Jana Heweliusza 1, 30-726 Kraków, woj. małopolskie, NIP:6793020519, REGON:122975023 (Administratora) odbywa się zgodnie z prawem polskim, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych (wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym). Osoba, której dane dotyczą ma zagwarantowane prawa do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych,  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych RP), do niepodlegania profilowaniu.Przetwarzanie na potrzeby Administratora wymaga jednoznacznej i dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą, lub wynika z potrzeby wykonania zawartych umów cywilnoprawnych, lub wynika z prawnie uzasadnionego interesu w przypadku działań marketingowych. Administrator nie przekazuje danych osobowych bez jednoznacznej zgody osób, których dane dotyczą lub umocowania w przepisie prawa oraz wyłącznie na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania, w celu zewnętrznej obsługi księgowej. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Administrator przetwarza dane osobowe współpracowników, dostawców oraz Kupujących. Przetwarzanie trwa do wykonania i rozliczenia transakcji, lub do upływu terminów związanych z ewidencjonowaniem, rachunkowością, wypełnienia obowiązków strony umów cywilnoprawnych, do zmiany celu przetwarzania. Administrator może przetwarzać dane osobowe także w celu dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji. Administrator  pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. Podanie danych osobowych jest wymagane celem złożenia i realizacji zamówienia oraz całkowicie dobrowolne w celu marketingu działalności Administratora. W przypadku działalności marketingowej Administratora może on stosować zewnętrzne narzędzia statystyczne i profilujące, oferowane przez: Google LLC i Facebook Inc. Kontakt drogą elektroniczną z Administratorem: [email protected]

Nasza firma istnieje od 2010 roku na rynku związanym z techniką grzewczą i sanitarną. Zajmujemy się sprzedażą internetową artykułów instalacyjnych dla każdego instalatora. Dowozimy towar do wszystkich instalatorów z Krakowa i okolic a nawet na terenie całej Polski południowej. 


Newsletter
Copyright © 2018 - 2019 Hurtownia Instalatora, All rights reserved.