Lista produktów producenta: Afriso

Afriso jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, będącą częścią międzynarodowej Grupy Afriso, która działa na rynku europejskim od ponad 150 lat. Obecnie Grupa Afriso, jest wiodącym i cenionym w Europie producentem armatury zabezpieczającej i regulacyjnej oraz przyrządów sterujących, sygnalizujących i pomiarowych. Produkty marki Afriso można znaleźć w każdym kraju Europy, ponieważ firma ma prężnie działającą sieć dystrybutorską i zajmuje się dostarczaniem swoich wyrobów do prawie wszystkich państw Unii Europejskiej.


Przekonaj się, że produkty marki Afriso są godne Twojej uwagi


Afriso wyróżnia transparentna polityka cenowa oraz bardzo wysoka jakość oferowanych przez nią produktów. To marka, której renoma została potwierdzona poprzez liczne certyfikaty jakości, nagrody oraz wyróżnienia konsumentów.  Marka Afriso od ponad wieku dostarcza swoim klientom doskonałej jakości artykuły nadzorujące i regulacyjne, które można wykorzystać przy budowie, jak również ulepszaniu swojej instalacji grzewczej, wentylacyjnej i chłodzącej.

Gwarancja i serwis

Zasady udzielania gwarancji i napraw gwarancyjnych:

Gwarancja zostaje udzielona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na okres 36 miesięcy od daty zakupu w AFRISO Sp. z o.o.

Nie dotyczy to: produktów AFRISOBasic modułów ogrzewania podłogowego agregatów pompowych oleju liczników oleju na które zostaje udzielona 24-miesięczna gwarancja od daty zakupu w AFRISO Sp. z o.o. Gwarancja traci ważność w wyniku dokonania samowolnych przeróbek lub instalacji niezgodnej z niniejszą instrukcją montażu i użytkowania. Wszelkie naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne dokonywane będą w dziale serwisu firmy AFRISO Sp. z o.o. z siedzibą w Szałszy, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów. W razie nie dostarczenia wraz z towarem karty gwarancyjnej, podstawą świadczenia gwarancji jest faktura wystawiona na zakupiony towar. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe w wyniku występujących ukrytych wad dostarczonych wyrobów i dotyczy jedynie tych wyrobów. Odpowiedzialność gwarancyjna nie obejmuje kosztów innych usług czy czynności związanych z towarem podlegającym reklamacji świadczonych przez AFRISO lub inne podmioty. Obowiązek gwarancyjny wygasa, jeżeli na dostarczonym towarze dokonano zmian, lub jeśli reklamujący nie spełnił wezwania AFRISO Sp. z o.o. do odesłania uszkodzonego towaru. Reklamacja musi mieć formę pisemną. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: protokół reklamacyjny z tytułu gwarancji stwierdzający wady towaru z podanym imieniem, nazwiskiem i kontaktem telefonicznym do osoby prowadzącej daną sprawę oraz z dokładnym określeniem kodu towaru, którego dotyczy reklamacja, pełny numer faktury zakupowej wraz z datą sprzedaży, kopię karty gwarancyjnej - jeżeli taka została wydana przez firmę AFRISO Sp. z o.o. Reklamację należy składać: - mailem na adres [email protected], - faksem na numer 032 330 33 51.

Protokół reklamacyjny z tytułu gwarancji dostępny jest na stronie: https://afriso.pl/pobierz/protokol-reklamacji

Firma AFRISO rozpatruje reklamacje do 28 dni od daty dostarczenia towaru na adres siedziby firmy AFRISO. W przypadku zakwalifikowania reklamacji jako niezasadnej reklamowany towar podlega utylizacji w siedzibie AFRISO. Na pisemną prośbę reklamującego, możliwy jest zwrot reklamowanego towaru na koszt reklamującego.

Zgłoszenie reklamacji produktu

Zgłoszenie reklamacji z tytułu gwarancji  Pobierz

Odszkodowanie

Wniosek o wypłatę odszkodowania z tytułu szkody w mieniu powstałej przez wadę produktu   Pobierz

Ekspertyza

Wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy reklamowanego produktu   Pobierz

Zgłoszenie reklamacji upominku promocyjnego 

Zgłoszenie reklamacji z tytułu gwarancji upominku promocyjnego  Pobierz

Pokazuje 1 - 13 z 13 elementów
Pokazuje 1 - 13 z 13 elementów
Newsletter
Copyright © 2018 - 2021 Hurtownia Instalatora, All rights reserved.