Lista produktów producenta: Armatura

Armatura Kraków to wiodący producent wyrobów zaliczanych do kategorii sanitarnej i grzewczej.  Armatura Kraków była notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od roku 2007 do 2014 roku. Przedsiębiorstwo produkuje głównie baterie łazienkowe i kuchenne, a także aluminiowe grzejniki centralnego ogrzewania oraz zawory. Armatura Kraków to renomowany producent, ceniony na polskim rynku.


Armatura Kraków – doskonałe produkty z kategorii sanitarnej i grzewczej  


Wśród wyrobów tej marki znajdziesz różnego typu zawory oraz elementy ceramiki sanitarnej. Oprócz wyżej wymienionych produktów, firma wykonuje również ręczne pompy wodne i odlewy z mosiądzu oraz brązu. Marka Armatura Kraków wszystkie swoje wyroby  dostarcza do klientów za pośrednictwem hipermarketów budowlanych, jak również wyspecjalizowanych hurtowni instalacyjno-sanitarnych oraz zlokalizowanych w całym kraju sklepów patronackich.

Gwarancja i serwis

GWARANCJA I SERWIS

INFOLINIA SERWISOWA

800 433 334 Darmowa infolinia stworzona z myślą o kliencie aby w łatwy i przyjemny sposób złożyć reklamację , uzyskać porady technicznej czy umówić się na przyjazd serwisanta . Wszystkie zgłoszenia traktowane są priorytetowo i rzetelnie .

GWARANCJA

100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych . Dzięki tak długiej gwarancji producent Armatura Kraków udowadnia i pokazuje iż nadal można tworzyć produkty z pasją jednocześnie bardzo dbać o jakość oraz solidność swoich wyrobów. Armatura łazienkowa Kfa to również najwyższe standardy jakości oraz obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej 

SERWIS

48H Serwis , zgodnie z zasadami czas przyjazdu serwisanta od uznania zgłoszenia reklamacyjnego i serwisowego wynosi 48 godzin . Zgłoszenie usterki można dokonać poprzez darmową infolinie serwisową pod numerem telefonu 800 433 334 lub przez formularz zgłoszeniowy : https://www.grupa-armatura.com/pl-PL/serwis/zglos-reklamacje

WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA ARMATURA KRAKÓW

● Armatura Kraków Spółka Akcyjna udziela 100-letniej gwarancji na elementy odlewane oraz 5-letniej na bezawaryjną pracę głowic w bateriach dwu uchwytowych i regulatorów ceramicznych w bateriach jednouchwytowych. Regulatory w bateriach termostatycznych objęte są 3 letnią gwarancją. Układ elektromagnetyczny w bateriach bezdotykowych i układ mechaniczny w zaworach z otwarciem czasowym objęte są 2 letnią gwarancją. Zawory objęte są 5 – letnią gwarancją. Natryski oraz przełączniki natrysku objęte są 2 - letnią gwarancją.

● Pozostałe elementy baterii w tym uszczelnienie objęte są 12-miesięczną gwarancją.

● Gwarancją objęte są wady ukryte, które ujawnione zostaną w okresie gwarancji.

● Gwarancją nie objęta jest konserwacja armatury, czyszczenie filtrów siatkowych oraz bateria 9V (dotyczy baterii bezdotykowych).

● REKLAMACJA - Najprostszym i najszybszym​ sposobem złożenia reklamacji jest kontakt z bezpłatną infolinią serwisową 800 433 334​ . Zgodnie z założonymi standardami obsługi klienta, Grupa Armatura dokonuje naprawy, bądź wymiany do 48 godzin​ od daty zgłoszenia uznanej reklamacji.

● Armatura Kraków Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo wyboru sposobu usunięcia wady lub wymiany wadliwej baterii na nową tego samego lub najbardziej zbliżonego modelu w przypadku niedotrzymania terminu naprawy.

● Naprawa lub wymiana wyrobu nastąpi w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia wady.

● Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują po przedłożeniu prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.

● Przed zamontowaniem baterie należy przechowywać w pomieszczeniach suchych o wilgotności względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 0°C, a w pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodujące. Uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego przechowywania nie będą uznawane.

● Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy kupującego na skutek niewłaściwego przechowywania, nieprawidłowego montażu, użytkowania, samodzielnych napraw i przeróbek.

● Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zanieczyszczeniami wody lub przewodów sieci wodociągowej. Przed montażem baterii nowo wykonana instalacja wodna musi zostać przepłukana.

● Nie będą uznawane reklamacje mechanicznych uszkodzeń powierzchni baterii (np. rysy) zgłoszone po zakupie oraz uszkodzenia powierzchni powstałe na skutek czyszczenia nieodpowiednimi środkami (np. proszkiem czyszczącym lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol).

● Gwarancja obowiązuje tylko na obszarze RP.

● Podstawą do rozstrzygania sporów jest prawo obowiązujące na terytorium RP.

● Gwarancja udzielona przez Armaturę Kraków S.A. nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

GWARANCJA Z TYTUŁU RĘKOJMI 

Zgodnie z obowiązującą ustawą o prawach konsumenta .

Pokazuje 1 - 18 z 18 elementów
Pokazuje 1 - 18 z 18 elementów
Newsletter
Copyright © 2018 - 2022 Hurtownia Instalatora, All rights reserved.