Lista produktów producenta: Koło

Marka Koło w tym roku świętuje 50 – lecie swojego istnienia. To firma skupiona na działaniach zmierzających do stworzenia nowoczesnej, oryginalnie wyglądającej oraz trwałej ceramiki łazienkowej i armatury sanitarnej. Koło stworzyło wiele doskonałych serii produktów, które są dostosowane do każdego stylu aranżacyjnego łazienki. Wyroby marki Koło, to produkty designerskie, które są łatwe w montażu i wyjątkowo estetyczne.


Koło – jeden z najlepszych producentów armatury łazienkowej w Polsce i w Europie 


Firma Koło za pomocą fuzji została włączona w znaną, międzynarodową grupę Geberit, dzięki czemu stała się marką globalną, rozpoznawalną na całym świecie. Dzięki zmianie profilu działalności i korzystnej, międzynarodowej współpracy, Koło udoskonaliło swoje procesy produkcyjne a także zaprojektowało wiele wyjątkowych elementów, zaliczanych do kategorii, jaką jest technika sanitarna. Oferowane przez nasz sklep produkty marki Koło, wyróżnia doskonała jakość wykonania oraz możliwość dostosowania do każdego rodzaju toalety czy pokoju kąpielowego.

Gwarancja i serwis

Okres gwarancji wynosi:

 • dla wyrobów ceramicznych – 84 miesiące (7 lat)
 • dla stelaży podtynkowych w zależności od modelu:
  dla stelaża Technic GT
  • 120 miesięcy (10 lat) gwarancji na ramę stelaża,
  • 120 miesięcy (10 lat) gwarancji na zbiornik spłuczki,
  • 120 miesięcy (10 lat) gwarancji na zawór napełniający, mechanizm spustowy, na pozostałe elementy gumowe i przyłączeniowe,
  • 24 miesiące (2 lata) na przycisk spłukujący;

           dla stelaża Unit1:

 • 120 miesięcy (10 lat ) gwarancji na ramę stelaża,
 • 60 miesięcy (5 lat ) gwarancji na zbiornik spłuczki, zawór napełniający, mechanizm spustowy, przycisk spłukujący,
 • 24 miesiące (2 lata ) gwarancji na pozostałe elementy gumowe i przyłączeniowe;

           dla stelaża Slim2:

 • 120 miesięcy (10 lat ) gwarancji na ramę stelaża,
 • 60 miesięcy (5 lat ) gwarancji na zbiornik spłuczki,
 • 24 miesiące (2 lata ) gwarancji na zawór napełniający, mechanizm spustowy, przycisk spłukujący, pozostałe elementy gumowe i przyłączeniowe.

           dla pozostałych stelaży: 

 • 120 miesięcy (10 lat ) gwarancji na ramę stelaża,
 • 60 miesięcy (5 lat ) gwarancji na zbiornik spłuczki,
 • 24 miesiące (2 lata ) gwarancji na zawór napełniający, mechanizm spustowy, przycisk spłukujący, pozostałe elementy gumowe i przyłączeniowe.
 • dla wyrobów akrylowych – 84 miesiące (7 lat)
 • dla kabin prysznicowych, drzwi wnękowych i ścianek oraz parawanów nawannowych: 24 miesiące (2 lata)
 • dla elementów nieceramicznych w kompaktach, miskach WC i spłuczkach – 24 miesiące (2 lata)
 • dla wyrobow nieceramicznych tj. poręcze, produkty stalowe – 24 miesiące (2 lata).
 • dla mebli (szafki, lustra, akcesoria meblowe) – 24 miesiące (2 lata)

W okresie gwarancyjnym gwarant bezpłatnie naprawi wyrób lub wymieni go na nowy. W razie niemożności wykonania tych obowiązków, nabywcy przysługuje uprawnienie do obniżenia ceny wyrobu (w takiej proporcji w jakiej wartość wyrobu z wadą pozostaje do wartości wyrobu bez wady) lub do zwrotu zapłaconej ceny (za zwrotem wadliwego wyrobu). Wymienione lub zwrócone wyroby i ich części przechodzą na własność gwaranta.

Gwarancja obejmuje:

 • dla wyrobów ceramicznych: zachowanie i powtarzalność barwy szkliwa, wymiarów w granicach tolerancji określonych normami oraz nie występowanie powierzchniowego pękania szkliwa
 • dla wyrobów akrylowych: zachowanie i powtarzalność barwy płyty akrylowej, wymiary płyty akrylowej, nie pojawienie się wad technologicznych na powierzchni akrylu,
 • dla kabin prysznicowych, drzwi wnękowych i ścianek: trwałość szkła hartowanego, trwałość folii ScreenGuard, trwałość elementów metalowych, plastikowych, uchwytów, łączników, trwałość powłok lakierniczych i galwanicznych
 • dla mebli: wysoką jakość mebli bez wad konstrukcyjnych, zachowanie wymiarów w granicach tolerancji określonych normami, powtarzalności barwy i brak zmian struktury powierzchni; prawidłowe funkcjonowanie mebli, m.in. prawidłowe działanie zawiasów, prowadnic, ogranicznika wysuwu kosza, elementów elektrycznych

W każdym przypadku gwarancji nie podlegają:

 • uszkodzenia nie wynikające z wady wyrobu, w szczególności uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w związku z niewłaściwą eksploatacją
 • uszkodzenia wynikłe na skutek montażu niezgodnego z załączoną do wyrobu instrukcją lub sztuką budowlaną
 • ingerencje lub zmiany konstrukcyjne wyrobów dokonane przez osoby nieupoważnione przez gwaranta
 • uszkodzenia wynikłe na skutek osadzania się kamienia z wody lub niewłaściwej pielęgnacji
 • uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania lub konserwacji mebli, w tym długotrwałego bezpośredniego kontaktu z wodą
 • elektryczne materiały eksploatacyjne typu żarówki, świetlówki etc.
 • części ulegające zużyciu (np. ruchome uszczelki, elementy ślizgowe itp.)
 • wyroby z wystaw ekspozycyjnych

Części, które w czasie eksploatacji muszą być poddawane konserwacji, są objęte gwarancją tylko wtedy, gdy odpowiednie czynności konserwacyjne zostały wykonane.

Przed montażem wyrób powinien być sprawdzony. W przypadku zauważenia jakichkolwiek wad lub niekompletności części składowych wyrób nie powinien być montowany, pod rygorem utraty gwarancji.

Złożenie reklamacji:

 • podstawę do złożenia reklamacji na wyroby wadliwe stanowi dowód zakupu wyrobu (w szczególności paragon, rachunek, faktura)
 • reklamacje należy zgłaszać poprzez formularz on-line dostępny na stronie internetowej gwaranta (www.kolo.com.pl), w miejscu zakupu lub w Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym (AZS) 

Gwarant ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej złożenia. W razie uwzględniania reklamacji, wyrób zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy w terminie 14 dni od daty, w której reklamacja została uwzględniona. Powyższy termin może zostać przedłużony maksymalnie do 30 dni w przypadku konieczności zamówienia części zamiennych, o czym Reklamujący zostanie poinformowany.

Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Gwarancja udzielana na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Okres pogwarancyjny:
Po upływie okresu gwarancyjnego polecamy korzystanie z usług Autoryzowanych Zakładów Serwisowych (AZS). Naprawy pogwarancyjne są odpłatne.

Pobierz pełną wersję Warunków Gwarancji (pdf) dla produktów marki KOŁO.

Pokazuje 1 - 32 z 32 elementów
Pokazuje 1 - 32 z 32 elementów
Newsletter
Copyright © 2018 - 2022 Hurtownia Instalatora, All rights reserved.