馃拹 馃拹 馃拹 POZNAJ NASZE AKTUALNE PROMOCJE - RABATY FERRO / DEANTE / FAREN
Darmowa dostawa od 5 000,00 z艂
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin sklepu

搂 1. Definicje

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin, okre艣laj膮cy zasady zawierania um贸w sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 za po艣rednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych um贸w, prawa i obowi膮zki stron Umowy sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 oraz zasady post臋powania reklamacyjnego. W zakresie us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o kt贸rym mowa w art. 8 Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮.
 2. Klient - osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, kt贸ra zawiera ze Sprzedawc膮 Umow臋 sprzeda偶y na odleg艂o艣膰.
 3. Konsument - osoba fizyczna dokonuj膮c膮 z przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
 4. Przedsi臋biorca indywidualny - osoba fizyczna zawieraj膮ca Umow臋 sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej.
 5. Przedsi臋biorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieb臋d膮ca osobom prawn膮, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, prowadz膮ca we w艂asnym imieniu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
 6. Sprzedawca:
  MATT REMAY GROUP MATEUSZ TWARDOSZ,
  tel. +48 787-787-491,
  biuro@hurtowniainstalatora.pl,
  NIP 679-302-05-19,
  REGON 122975023.
 7. Adres siedziby Sprzedaj膮cego:
  Jana Heweliusza 1,
  30-726 Krak贸w.
 8. Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawc臋, dost臋pny pod adresami elektronicznymi: https://hurtowniainstalatora.pl za po艣rednictwem, kt贸rego Klient mo偶e uzyska膰 informacje o Towarze i jego dost臋pno艣ci oraz kupi膰 Towar lub zleci膰 艣wiadczenie us艂ugi.
 9. Umowa sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 - umowa sprzeda偶y Towaru/umowa dostarczenia Us艂ugi cyfrowej lub Tre艣ci cyfrowej (o ile ma zastosowanie), zawierana za po艣rednictwem Sklepu Internetowego.
 10. Towar - rzecz ruchoma, kt贸r膮 Klient mo偶e naby膰 w Sklepie Internetowym.
 11. Us艂uga cyfrowa - us艂uga pozwalaj膮ca Konsumentowi na:
  1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dost臋p do danych w postaci cyfrowej;
  2. wsp贸lne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, kt贸re zosta艂y przes艂ane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych u偶ytkownik贸w tej us艂ugi;
  3. inne formy interakcji za pomoc膮 danych.
 12. Tre艣膰 cyfrowa - dane wytworzone i dostarczone w postaci cyfrowej.
 13. Polityka prywatno艣ci i cookies Sklepu Internetowego - dokument okre艣laj膮cy szczeg贸艂owe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatno艣ci i cookies stanowi Za艂膮cznik nr 3 do Regulaminu i jest dost臋pna na stronie https://hurtowniainstalatora.pl/pl/privacy-and-cookie-notice.html.
 14. Trwa艂y no艣nik - oznacza materia艂 lub narz臋dzie umo偶liwiaj膮ce Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobi艣cie do niego, w spos贸b umo偶liwiaj膮cy dost臋p do informacji w przysz艂o艣ci przez czas odpowiedni do cel贸w, jakim te informacje s艂u偶膮 i kt贸re pozwalaj膮 na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczeg贸lno艣ci poczta elektroniczna.
 15. Elektroniczny formularz zam贸wienia - udost臋pniania przez Sprzedawc臋 dla Kupuj膮cego elektroniczna procedura dokonywania zam贸wienia.
 16. Elektroniczny formularz zwrotu - udost臋pniana przez Sprzedawc臋 dla Kupuj膮cego elektroniczna procedura dokonywania zwrot贸w; dost臋pny pod adresem https://hurtowniainstalatora.pl/pl/returns-open.html.
 17. Elektroniczny formularz reklamacji - udost臋pniana przez Sprzedawc臋 dla Kupuj膮cego elektroniczna procedura sk艂adania reklamacji; dost臋pny pod adresem https://hurtowniainstalatora.pl/pl/rma-open.html.
 18. Wys艂anie zam贸wienia - zatwierdzenie zam贸wienia poprzez klikni臋cie przez Klienta przycisku "Zamawiam i p艂ac臋" traktowane jako z艂o偶enie przez Klienta wi膮偶膮cego o艣wiadczenia woli zawarcia ze Sprzedaj膮cym Umowy sprzeda偶y na odleg艂o艣膰.
 19. Konto - zbi贸r danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotycz膮cy danego Klienta oraz sk艂adanych przez niego zam贸wie艅 i zawieranych Um贸w sprzeda偶y na odleg艂o艣膰, z wykorzystaniem kt贸rego Klient mo偶e sk艂ada膰 zam贸wienia, a tak偶e w odpowiednim czasie - anulowa膰 lub edytowa膰 oraz zawiera膰 Umowy Sprzeda偶y na odleg艂o艣膰.
 20. Opinia obs艂ugi zam贸wienia lub opinia poszczeg贸lnych Towar贸w - subiektywne wypowiedzi i oceny przyznawane w formie gwiazdek od 1 do 5.
 21. Zam贸wienie subskrypcyjne - zam贸wienie utworzone automatycznie w ramach Subskrypcji.
 22. Subskrypcja - us艂uga elektroniczna pozwalaj膮ca na automatyczne tworzenie Zam贸wie艅 subskrypcyjnych okre艣lonych Towar贸w, zgodnie z wybran膮 przez Klienta powtarzalno艣ci膮, bez konieczno艣ci sk艂adania odr臋bnych zam贸wie艅 a偶 do zako艅czenia Subskrypcji.
 23. P艂atno艣ci cykliczne - to p艂atno艣ci obs艂ugiwane w ramach us艂ugi p艂atniczej IdoPay 艣wiadczonej przez Operatora i realizowane w spos贸b automatyczny, w okre艣lonych cyklach, stosowane do op艂acania Zam贸wie艅 subskrypcyjnych na podstawie zgody, kt贸ra zosta艂a udzielona przez Kupuj膮cego podczas rozpocz臋cia Subskrypcji (sta艂e zlecenie posiadacza Karty).
 24. Operator - IdoPayments sp. z o.o. z siedzib膮 al. Piast贸w 30, 71-064 Szczecin, wpisan膮 do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydzia艂 Gospodarczy KRS pod nr 0000859711, NIP: 8522666251, REGON: 387039893, o kapitale zak艂adowym: 800 000,00 z艂otych. Adres do dor臋cze艅: al. Piast贸w 30, 71-064 Szczecin, okre艣lany tak偶e jako: 鈥濱doPayments鈥 b臋d膮ca krajow膮 instytucj膮 p艂atnicz膮 w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o us艂ugach p艂atniczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 794 ze zm.)[dalej: 鈥濽UP鈥漖.
 25. Karta 鈥 karta p艂atnicza wydana w ramach system贸w Visa lub International lub Mastercard International, dopuszczona do regulacjami tych偶e system贸w do realizacji transakcji bez fizycznej obecno艣ci.

搂 2. Postanowienia og贸lne

 1. Rodzaje i zakres us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮:
  1. zawieranie Um贸w sprzeda偶y online - w zakresie Towar贸w sprzedawanych w Sklepie Internetowym,
  2. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego,
  3. dodawanie opinii, komentarzy i ocen - Klient mo偶e doda膰 opini臋 lub komentarz do swojego zam贸wienia,
  4. przesy艂anie wiadomo艣ci e-mail, w kt贸rych Sprzedawca potwierdza otrzymanie zam贸wienia, ewentualne otrzymanie p艂atno艣ci, przyj臋cie zam贸wienia do realizacji.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego mo偶liwe jest pod warunkiem spe艂niania przez system informatyczny, z kt贸rego korzysta Klient nast臋puj膮cych minimalnych wymaga艅 technicznych:
  1. przegl膮darki internetowe w aktualnej wersji np.:
   • Firefox
   • Chrome
   • Microsoft Edge
  2. dowolny program od przegl膮dania plik贸w w formacie PDF.
 3. Zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego tre艣ci, w tym opisy Towar贸w i ceny stanowi膮 zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 4. Sprzedawca udost臋pnia niniejszy Regulamin wraz z Za艂膮cznikami za po艣rednictwem odsy艂acza zamieszonego na stronie g艂贸wnej przed zawarciem Umowy sprzeda偶y na odleg艂o艣膰, w jej trakcie oraz po zako艅czeniu. Kupuj膮cy mo偶e go pobra膰 i sporz膮dzi膰 jego wydruk.
 5. W celu zapewnienia bezpiecze艅stwa przekazu komunikat贸w i danych w zwi膮zku ze 艣wiadczonymi us艂ugami, Sklep Internetowy podejmuje 艣rodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia bezpiecze艅stwa 艣wiadczonych us艂ug, w szczeg贸lno艣ci 艣rodki s艂u偶膮ce zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieupowa偶nione danych osobowych przesy艂anych w Internecie.

搂 3. Zam贸wienia

 1. Z艂o偶enia zam贸wienia w Sklepie Internetowym mo偶na dokona膰 za po艣rednictwem Konta albo wybra膰 opcj臋 zakupu bez rejestracji, w kt贸rym to przypadku tworzone jest wewn臋trzne konto, na kt贸rego bazie Klient mo偶e utworzy膰 Konto. Wewn臋trzne konto jest utrzymywane do momentu usuni臋cia danych z systemu lub blokady Konta.
 2. Zakupu dokonuje si臋 poprzez wype艂nienie Elektronicznego formularza zam贸wienia dost臋pnego na stronach Sklepu Internetowego. Wyb贸r zamawianych Towar贸w jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Elektroniczny formularz zam贸wienia okre艣la m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilo艣ciach Klient chce zam贸wi膰 do wskazanej przez siebie lokalizacji. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wy艣wietlane komunikaty.
 3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezb臋dnych danych, wy艣wietlone zostanie podsumowanie z艂o偶onego zam贸wienia. Podsumowanie zam贸wienia b臋dzie zawiera膰 informacje dotycz膮ce: danych identyfikuj膮cych Sprzedawc臋, przedmiotu zam贸wienia, jednostkowej oraz 艂膮cznej ceny zamawianych Towar贸w, w tym koszt贸w dostawy oraz innych je偶eli wyst臋puj膮, wybranej metody p艂atno艣ci, wybranego sposobu dostawy, czasu i koszt贸w dostawy.
 4. Je偶eli przedmiotem umowy jest dostarczanie Tre艣ci cyfrowych lub Us艂ug cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym lub us艂ug realizowanych drog膮 elektroniczn膮 lub na odleg艂o艣膰 - Konsument w dodatkowym checkboxie, wymaganym do z艂o偶enia zam贸wienia i znajduj膮cym si臋 na Elektronicznym formularzu zam贸wienia wyra偶a nast臋puj膮c膮 zgod臋: "Wyra偶am zgod臋 na dostarczenie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym lub na rozpocz臋cie 艣wiadczenia us艂ugi przed up艂ywem 14 dni od dnia zawarcia umowy i przyjmuj臋 do wiadomo艣ci utrat臋 prawa do odst膮pienia od umowy". Sprzedawca potwierdzi otrzymanie ww. zgody mailowo.
 5. W celu z艂o偶enia Zam贸wienia konieczne jest podanie w Elektronicznym formularzu zam贸wienia danych osobowych oznaczonych jako obowi膮zkowe, dokonanie akceptacji tre艣ci Regulaminu, wys艂anie zam贸wienia poprzez naci艣ni臋cie przycisku "Zamawiam i p艂ac臋".
  1. Wys艂anie przez Klienta Elektronicznego formularza zam贸wienia stanowi wi膮偶膮ce o艣wiadczenie woli zawarcia Umowy sprzeda偶y zawartej na odleg艂o艣膰, zgodnie z tre艣ci膮 niniejszego Regulaminu.
  2. Umow臋 sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 traktuje si臋 jako zawart膮 w chwili przyj臋cia przez Sprzedaj膮cego Elektronicznego formularza zam贸wienia, czego potwierdzeniem jest wy艣wietlenie Kupuj膮cemu komunikatu potwierdzaj膮cego przyj臋cie zam贸wienia i podanie jego numeru.
  3. Po zawarciu Umowy sprzeda偶y na odleg艂o艣膰, Klient otrzymuje w formie wiadomo艣ci e-mail potwierdzenie z艂o偶onego zam贸wienia zawieraj膮ce: potwierdzenie przyj臋cia zam贸wienia i ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych element贸w Zam贸wienia oraz og贸lnych warunk贸w zawartej Umowy sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 (Regulamin Sklepu Internetowego wraz z Za艂膮cznikami Nr 1 i 2), dane Sprzedawcy, odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy za jako艣膰 艣wiadczenia, o us艂ugach 艣wiadczonych przez Sprzedawc臋 po sprzeda偶y oraz o sposobie i skutkach odst膮pienia od umowy. Pouczenie co do sposobu i o skutkach odst膮pienia od umowy zawarte jest w Za艂膮czniku nr 1.
  4. Do czasu rozpocz臋cia przez Sprzedaj膮cego realizacji zam贸wienia:
   1. Klient mo偶e zmieni膰 swoje zam贸wienie przy pomocy rozwi膮zania technicznego dost臋pnego na stronie Elektronicznego formularza zam贸wienia i przechodz膮c ponownie ca艂膮 艣cie偶k臋 sk艂adania zam贸wienia. Zmiana zam贸wienia nast臋puje poprzez z艂o偶enie nowego, kt贸re wchodzi w miejsce dotychczas z艂o偶onego. Ewentualnie, dokonana przez Klienta p艂atno艣膰 rozliczana jest na poczet nowego zam贸wienia, a w przypadku nadp艂aty jest ona zwracana na rachunek bankowy, z kt贸rego dokonywana by艂a p艂atno艣膰.
   2. Klient mo偶e anulowa膰 swoje zam贸wienie wybieraj膮c opcj臋 鈥瀉nuluj zam贸wienie鈥 dost臋pn膮 na stronie Elektronicznego formularza zam贸wienia.
  5. W przypadku dokonania przez Klienta anulowania zam贸wienia Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanej p艂atno艣ci w terminie 3 dni roboczych. Zwrot p艂atno艣ci zostanie dokonany przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Klient.
  6. Czas realizacji Zam贸wienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych licz膮c od dnia zawarcia umowy.

搂 4. P艂atno艣膰

 1. Sklep Internetowy oferuje mo偶liwo艣膰 dokonania p艂atno艣ci w formie przedp艂at, za pobraniem (z p艂atno艣ci膮 na konto po dostawie). Opcja p艂atno艣ci z odroczonym terminem p艂atno艣ci jest mo偶liwa w sytuacjach indywidualnie uzgodnionych ze Sprzedawc膮.
 2. P艂atno艣ci za towar mo偶na dokona膰 w spos贸b wybrany w momencie sk艂adania zam贸wienia na Elektronicznym formularzu zam贸wienia.
 3. Aktualnie dost臋pne sposoby p艂atno艣ci w formie przedp艂at w Sklepie Internetowym dost臋pne s膮 pod adresem https://hurtowniainstalatora.pl/pl/payments.html.

搂 5. Dostawa

 1. Na Elektronicznym formularzu zam贸wienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy poprzez zaznaczenie dokonanego wyboru.
 2. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem b臋dzie zwrot Towaru do Sprzedawcy - Sprzedawca mo偶e odst膮pi膰 od umowy sprzeda偶y, po uprzednim wezwaniu Klienta w wiadomo艣ci e-mail podanej w procesie zakupowym do wykonania umowy. Odst膮pienie od umowy nast臋puje poprzez z艂o偶enie Klientowi o艣wiadczenia w postaci wiadomo艣ci e-mail.
 3. W sytuacji wskazanej w pkt 2, Sprzedawca zobowi膮zany jest niezw艂ocznie zwr贸ci膰 Klientowi otrzyman膮 p艂atno艣膰 za zakupiony przez Klienta Towar.
 4. Aktualnie dost臋pne sposoby dostawy w Sklepie Internetowym dost臋pne s膮 pod adresem https://hurtowniainstalatora.pl/pl/delivery.html.

搂 6. Odst膮pienie od umowy - elektroniczny formularz zwrotu

 1. Konsument, kt贸ry zawar艂 Umow臋 sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 mo偶e w terminie 14 dni odst膮pi膰 od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y zawartej na odleg艂o艣膰 - umow臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮.
 2. Prawo do odst膮pienia od umowy na zasadach okre艣lonych w paragrafach 6 i 7 niniejszego Regulaminu przys艂uguje tak偶e Przedsi臋biorcy indywidualnemu. O ile mowa w paragrafach 6 i 7 niniejszego Regulaminu o Konsumencie, rozumie si臋 przez to r贸wnie偶 Przedsi臋biorc臋 indywidualnego.
 3. W przypadku odst膮pienia od umowy - Konsument ponosi tylko bezpo艣rednie koszty zwrotu Towaru.
 4. O艣wiadczenie Konsumenta musi jednoznacznie wyra偶a膰 jego wol臋 odst膮pienia od umowy, w szczeg贸lno艣ci Konsument mo偶e:
  1. skorzysta膰 z elektronicznego formularza zwrotu dost臋pnego na stronie Sklepu Internetowego: https://hurtowniainstalatora.pl/pl/returns-open.html.
  2. odst膮pi膰 od umowy wykorzystuj膮c formularz odst膮pienia od umowy, b臋d膮cy Za艂膮cznikiem nr 2 - wysy艂aj膮c go na adres siedziby Sprzedaj膮cego.
  3. Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdzi na Trwa艂ym no艣niku fakt otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy z艂o偶onego w spos贸b wskazany w ppkt 1 i 2.
 5. Do zachowania terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem.
 6. Bieg terminu do odst膮pienia od umowy rozpoczyna si臋:
  1. dla umowy w wykonaniu, kt贸rej Sprzedaj膮cy wydaje rzecz, b臋d膮c zobowi膮zany do przeniesienia jej w艂asno艣ci - od obj臋cia w posiadanie Towaru przez Konsumenta lub wskazan膮 przez niego osob臋 trzeci膮 inn膮 ni偶 przewo藕nik, a w przypadku umowy, kt贸ra:
   1. obejmuje wiele rzeczy, kt贸re s膮 dostarczane osobno, partiami lub w cz臋艣ciach - od obj臋cia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub cz臋艣ci;
   2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od obj臋cia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozosta艂ych um贸w - od dnia zawarcia umowy.
 7. Formularz o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy (Za艂膮cznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycz膮ca korzystania z prawa odst膮pienia od umowy (Za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) s膮 przekazywane w formie elektronicznej.
 8. W przypadku odst膮pienia od umowy o dostarczanie Tre艣ci cyfrowej lub Us艂ugi cyfrowej Sprzedawca mo偶e uniemo偶liwi膰 Konsumentowi dalsze korzystanie z Tre艣ci cyfrowych lub Us艂ugi cyfrowej, w szczeg贸lno艣ci poprzez uniemo偶liwienie Konsumentowi dost臋pu do Tre艣ci cyfrowych lub Us艂ugi cyfrowej.
 9. W przypadku odst膮pienia od Umowy o dostarczanie Tre艣ci cyfrowej lub Us艂ugi cyfrowej Konsument zobowi膮zany jest zaprzesta膰 korzystania z tej Tre艣ci cyfrowej lub Us艂ugi cyfrowej i udost臋pniania ich osobom trzecim.
 10. Prawo odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y zawartej na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje w odniesieniu do um贸w wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134) o prawach konsumenta, m.in. Um贸w:
  1. o 艣wiadczenie us艂ug, za kt贸re Konsument jest zobowi膮zany do zap艂aty ceny, je偶eli Sprzedawca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 i uprzedni膮 zgod膮 Konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez Sprzedaj膮cego utraci prawo do odst膮pienia od umowy i przyj膮艂 to do wiadomo艣ci.
  2. w kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na ryku finansowym, nad kt贸rymi przedsi臋biorca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy;
  3. kt贸rych przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji Konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. kt贸rych przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
  5. kt贸rych przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie Tre艣ci cyfrowych niedostarczanych na no艣niku materialnym, za kt贸re Konsument jest zobowi膮zany do zap艂aty ceny, je偶eli Sprzedawca rozpocz膮艂 艣wiadczenie za wyra藕n膮 i uprzedni膮 zgod膮 Konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez Sprzedawc臋 utraci prawo do odst膮pienia od umowy i przyj膮艂 to do wiadomo艣ci;
  7. kt贸rych przedmiotem jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia, oraz w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;
  8. o dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋;
  9. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  10. o 艣wiadczenie us艂ug w zakresie zakwaterowania, innych ni偶 do cel贸w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod贸w, gastronomii, us艂ug zwi膮zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je偶eli w umowie oznaczono dzie艅 lub okres 艣wiadczenia us艂ugi;
  11. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 napoje alkoholowe, kt贸rych cena zosta艂a uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda偶y, a kt贸rych dostarczenie mo偶e nast膮pi膰 dopiero po up艂ywie 30 dni i kt贸rych warto艣膰 zale偶y od waha艅 na rynku, nad kt贸rymi przedsi臋biorca nie ma kontroli;

搂 7. Skutki odst膮pienia od umowy

 1. Sprzedawca w ci膮gu 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od Umowy sprzeda偶y rzeczy, zwr贸ci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostawy, odpowiadaj膮ce najta艅szemu oferowanemu przez Sprzedawc臋 sposobowi dostarczenia.
  1. Zwrot p艂atno艣ci zostanie dokonany przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Konsument.
  2. Je偶eli Konsument celem realizacji prawa do odst膮pienia - skorzysta z Elektronicznego formularza zwrotu - 艣rodki b臋d膮 zwr贸cone wybranym sposobem i na podany przez Konsumenta rachunek bankowy.
  3. Je偶eli Sprzedawca nie zaproponowa艂, 偶e sam odbierze Towar od Konsumenta, mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
 2. Sprzedawca mo偶e zaproponowa膰 Konsumentowi, 偶e sam odbierze od niego rzecz. Je偶eli jednak Sprzedawca nie z艂o偶y艂 takiej propozycji - Konsument powinien zwr贸ci膰 rzecz Sprzedawcy (lub osobie upowa偶nionej przez Sprzedawc臋 do odbioru) niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie rzeczy przed jego up艂ywem. Towar, kt贸ry Konsument zwraca powinien wysy艂a膰 go na adres siedziby Sprzedawcy.
 3. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie warto艣ci Towaru b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 4. Konsument nie mo偶e odst膮pi膰 od umowy, je偶eli Tre艣膰 cyfrowa lub Us艂uga cyfrowa s膮 dostarczane w zamian za zap艂at臋 ceny, a brak zgodno艣ci Tre艣ci cyfrowej lub Us艂ugi cyfrowej z umow膮 jest nieistotny.
 5. Sprzedawca mo偶e 偶膮da膰 zwrotu no艣nika materialnego, na kt贸rym dostarczy艂 Tre艣膰 cyfrow膮, w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta o odst膮pieniu od umowy. Konsument zwraca no艣nik niezw艂ocznie i na koszt Sprzedaj膮cego.
 6. Sprzedawca jest zobowi膮zany do zwrotu ceny jedynie w cz臋艣ci odpowiadaj膮cej Tre艣ci lub Us艂udze cyfrowej niezgodnej z umow膮 oraz Tre艣ci cyfrowej lub Us艂udze cyfrowej, kt贸rych obowi膮zek dostarczenia odpad艂 wskutek odst膮pienia od umowy.

搂 8. Reklamacja

 1. Reklamacj臋 z tytu艂u wady Towaru albo niezgodno艣ci Towaru z zawart膮 Umow膮 sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 mo偶na z艂o偶y膰:
  1. za po艣rednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego;
  2. w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedaj膮cego lub poprzez e-mail na adres biuro@hurtowniainstalatora.pl.
 2. W zg艂oszeniu nale偶y okre艣li膰 wad臋, jak膮 zdaniem Kupuj膮cego Towar posiada, 偶膮dania wobec Sprzedaj膮cego oraz je偶eli jest to mo偶liwe 鈥 udokumentowa膰 rzeczon膮 wad臋 oraz przedstawi膰 dow贸d zakupu Towaru w Sklepie Internetowym. Sprzedawca obowi膮zany jest udzieli膰 odpowiedzi na reklamacj臋 w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Je偶eli nie udzieli艂 odpowiedzi w ww terminie uwa偶a si臋, 偶e uzna艂 reklamacj臋. Odpowied藕 na reklamacj臋 Sprzedawca przekazuje Kupuj膮cemu na pi艣mie lub Trwa艂ym No艣niku.
 3. Kroki jakie musi podj膮膰 Kupuj膮cy celem z艂o偶enia reklamacji, w tym spos贸b dor臋czenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru wskazane s膮 w na poszczeg贸lnych etapach w Elektronicznym formularzu reklamacyjnym.
 4. W przypadku uznania przez Sprzedawc臋 reklamacji za uzasadnion膮: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesy艂ki zwi膮zanej z reklamacj膮 Towaru ponosi Sprzedaj膮cy.
 5. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta, a tak偶e Przedsi臋biorcy indywidualnego za brak zgodno艣ci Towaru z Umow膮 sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 na zasadach, kt贸re wynikaj膮 z ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.
  1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣ci za brak zgodno艣ci Towaru z Umow膮 sprzeda偶y zawart膮 na odleg艂o艣膰 istniej膮cy w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ci膮gu dw贸ch lat od tej chwili, chyba, 偶e termin przydatno艣ci Towaru do u偶ycia, okre艣lony przez Sprzedawc臋 jest d艂u偶szy.
  2. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczeg贸lno艣ci koszty op艂at pocztowych, przewozu, robocizny i materia艂贸w, ponosi Sprzedaj膮cy.
  3. Konsument udost臋pnia Sprzedawcy Towar podlegaj膮cy naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera Towar na sw贸j koszt.
 6. Sprzedawca jest zobowi膮zany dostarczy膰 Towary wolne od wad i jest odpowiedzialny wzgl臋dem Przedsi臋biorcy za wady zakupionego Towaru na zasadach okre艣lonych w kodeksie cywilnym.
 7. Dostarczanie Konsumentowi lub Przedsi臋biorcy indywidualnemu Tre艣ci cyfrowej lub Us艂ugi cyfrowej odbywa si臋 na zasadach, kt贸re wynikaj膮 z ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.
  1. Tre艣膰 cyfrow膮 uwa偶a si臋 za dostarczon膮 w chwili, gdy Tre艣膰 cyfrowa lub 艣rodek, kt贸ry pozwala na uzyskanie dost臋pu do Tre艣ci cyfrowej lub pobranie Tre艣ci cyfrowej, zosta艂y udost臋pnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urz膮dzeniu, kt贸re Konsument wybra艂 samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urz膮dzenie, uzyskali do niej dost臋p.
  2. Us艂ug臋 cyfrow膮 uwa偶a si臋 za dostarczon膮 w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urz膮dzenie, kt贸re Konsument wybra艂 samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dost臋p.
  3. Sprzedawca doprowadza Tre艣膰 cyfrow膮 lub Us艂ug臋 cyfrow膮 do zgodno艣ci z umow膮 w terminie 21 dni od chwili, w kt贸rej Sprzedawca zosta艂 poinformowany przez Konsumenta o braku zgodno艣ci z umow膮, i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Konsumenta, uwzgl臋dniaj膮c ich charakter oraz cel, w jakim s膮 wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Tre艣ci cyfrowej lub Us艂ugi cyfrowej do zgodno艣ci z Umow膮 ponosi Sprzedaj膮cy.

搂 9. Opinie

 1. Opini臋 dotycz膮c膮 obs艂ugi zam贸wienia lub opini臋 dotycz膮c膮 Towaru mo偶na umie艣ci膰 podczas wizyty w Sklepie Internetowym poprzez klikni臋cie w interfejs umieszczony przy Towarze albo poprzez klikni臋cie w link umieszczony w wiadomo艣ci e-mail. Dodanie Opinii jest dobrowolne i nieodp艂atne. W ramach jednego zam贸wienia - Klient ma mo偶liwo艣膰 wy艂膮cznie jednokrotnego dodania ww Opinii.
 2. W ramach ww. Opinii Klient mo偶e przyzna膰 ocen臋 w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz doda膰 wypowied藕 s艂own膮 limitowan膮 do 65535 znak贸w s艂ownych.
 3. Oceny s膮 przechowywane i prezentowane publicznie na stronie Sklepu Internetowego, a tak偶e na stronach internetowych https://zaufaneopinie.idosell.com oraz https://trustedreviews.idosell.com.
 4. Sprzedawca weryfikuje Opinie za pomoc膮 adresu e-mail, kt贸ry zosta艂 u偶yty w procesie zakupowym danego Towaru. Opinia, kt贸ra umieszcza jest przez osob臋 pos艂uguj膮c膮 si臋 e-mailem, kt贸ry zosta艂 u偶yty w procesie zakupowym - oznacza jest na stronie Sklepu komentarzem "opinia potwierdzona zakupem". Ka偶da inna Opinia oznaczana jest jako "opinia niepotwierdzona zakupem".
 5. Sprzedaj膮cy mo偶e publikowa膰 Opinie dotycz膮ce danego Towaru z innych swoich Sklep贸w internetowych.
 6. Sprzedaj膮cy nie zmienia Opinii w zakresie tre艣ci ani przyznanych gwiazdek.
 7. Kupuj膮cy wy艂膮cznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialno艣膰 za wypowied藕 poczynion膮 w ramach Opinii. Sprzedawca jest uprawniony do usuni臋cia Opinii na zasadach wynikaj膮cych z przepis贸w prawa i niniejszego Regulaminu.
 8. Niedopuszczalne jest zamieszczanie tre艣ci zawieraj膮cych informacje nieprawdziwe, wprowadzaj膮ce w b艂膮d, wulgarne, agresywne, o charakterze obra藕liwym lub b臋d膮ce w oczywisty spos贸b uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne te偶 jest umieszczanie tre艣ci o charakterze bezprawnym, naruszaj膮cych prawa os贸b trzecich, czy stanowi膮cych czyn nieuczciwej konkurencji.
 9. Klient zobowi膮zuje si臋 nie umieszcza膰 tre艣ci, kt贸re zawieraj膮 linki do zewn臋trznych serwis贸w internetowych, maj膮cych charakter promocyjny lub reklamowy lub zawieraj膮cych dane osobowe os贸b trzecich.
 10. Na wyra藕n膮 pro艣b臋 Klienta tre艣膰 Opinii mo偶e zosta膰 ukryta dla innych u偶ytkownik贸w Sklepu, ale przyznana ocena w formie gwiazdek wliczana jest w og贸ln膮 ocen臋 Sklepu i Towaru.

搂 10. W艂asno艣膰 intelektualna

 1. Klient o艣wiadcza, 偶e nie przys艂uguj膮 mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie b膮d藕 pokrewne do Ocen i wypowiedzi przez niego zamieszczonych, poza uprawnieniem do korzystania z Sklepu Internetowego w spos贸b okre艣lony w Regulaminie. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udost臋pniania, upubliczniania b膮d藕 rozpowszechniania tre艣ci, chyba, 偶e takie uprawnienie wynika z przepis贸w prawa lub Regulaminu.
 2. Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w tre艣ci, w szczeg贸lno艣ci nie jest uprawniony do ingerowania w tre艣膰, struktur臋, form臋, grafik臋, mechanizm dzia艂ania, ani inne elementy Sklepu Internetowego.
 3. Klient zamieszczaj膮c w Sklepie internetowym Opinie, kt贸re stanowi膮 utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - udziela Sprzedaj膮cemu niewy艂膮cznej i nieodp艂atnej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do korzystania przez Sprzedaj膮cego z tych utwor贸w, wraz z prawem do udzielenia sublicencji, kt贸ra obejmuje publiczne udost臋pnianie utworu w taki spos贸b, aby ka偶dy m贸g艂 mie膰 do niego dost臋p w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich p贸l eksploatacyjnych znanych w chwili jej udzielania, w szczeg贸lno艣ci do nast臋puj膮cych p贸l eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowoln膮 technik膮 - w szczeg贸lno艣ci technik膮 drukarsk膮, reprograficzn膮, zapisu magnetycznego, cyfrow膮 tj. przy u偶yciu jakichkolwiek technik na jakimkolwiek no艣niku audiowizualnym lub wizualnym, w szczeg贸lno艣ci na dyskach audiowizualnych, p艂ytach CD, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej, w tym internetowych oraz powi膮zanych serwisach on-line oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, reklamie, zwielokrotniania zapisu w formie elektronicznej w pami臋ci komputera oraz w sieciach wewn臋trznych, jak i zewn臋trznych,
  2. wykorzystywanie ca艂o艣ci lub fragment贸w b膮d藕 dowolnych element贸w utworu z mo偶liwo艣ci膮 dokonania modyfikacji wynikaj膮cej z istoty danego medium internetowego - we wszystkich wydawnictwach, w szczeg贸lno艣ci internetowych, cyfrowych, w biuletynach i informacjach, samodzielnie b膮d藕 w po艂膮czeniu z innymi utworami b膮d藕 fragmentami utwor贸w; wykorzystywanie w ca艂o艣ci lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczeg贸lno艣ci w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych.
  3. w zakresie obrotu orygina艂em albo egzemplarzami, na kt贸rych utw贸r utrwalono - wprowadzenie do obrotu, u偶yczenie, najem orygina艂u albo egzemplarzy,
  4. w zakresie rozpowszechnia utworu w spos贸b inny ni偶 okre艣lony powy偶ej - publiczne wykonanie, wystawienie, wy艣wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a tak偶e publiczne udost臋pnianie utworu w taki spos贸b, aby ka偶dy m贸g艂 mie膰 do niego dost臋p w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  5. wykorzystanie utwor贸w dla cel贸w promocyjnych i marketingowych;
 4. Usuni臋cie Konta przez Klienta lub Opinii w my艣l rozdzia艂u 9 pkt 8 nie ma wp艂ywu na obowi膮zywanie powy偶szej licencji.

搂 11. Zasady sprzeda偶y w modelu subskrypcji

 1. Us艂uga elektroniczna w postaci Subskrypcji mo偶e by膰 艣wiadczona przez Sprzedawc臋 na rzecz Kupuj膮cego.
 2. Korzystanie z Subskrypcji umo偶liwia cykliczn膮 dostaw臋 wybranych Towar贸w, we wskazanych przez Klienta odst臋pach czasu, bez konieczno艣ci sk艂adania kolejnych zam贸wie艅 a偶 do zako艅czenia Subskrypcji. P艂atno艣膰 za Subskrypcj臋 dokonywana jest wy艂膮cznie przy wykorzystaniu mechanizmu P艂atno艣ci cyklicznych i tylko za po艣rednictwem jednej Karty.
 3. Odpi臋cie Karty z Subskrypcji powoduje zako艅czenie Subskrypcji.
 4. Transakcje w ramach P艂atno艣ci cyklicznych b臋d膮 realizowane tylko i wy艂膮cznie po wcze艣niejszym dokonaniu rejestracji posiadacza Karty w serwisie Operatora (lub podmiotu, za po艣rednictwem kt贸rego Operator obs艂uguje Transakcje). Rejestracja b臋dzie mia艂a na celu uwiarygodnienie, 偶e Klient zlecaj膮cy P艂atno艣膰 cykliczn膮 jest uprawnionym posiadaczem Karty, kt贸ra b臋dzie obci膮偶ana. Przed dokonaniem rejestracji Karty na stronie transakcyjnej, Klient zobowi膮zany jest udzieli膰 zgody na regularne pobieranie op艂at poprzez uruchomienie us艂ugi P艂atno艣ci cyklicznych. Zgoda jest przechowywana w serwisie Operatora.
 5. Kupuj膮cy tworzy Subskrypcj臋 poprzez zaznaczenie tej formy zakupu w Elektronicznym formularzu zam贸wienia. Potwierdzenie utworzenia Subskrypcji wysy艂ane jest niezw艂ocznie na adres e-mailowy Kupuj膮cego, wskazany przy dokonywaniu pierwszego Zam贸wienia subskrypcyjnego.
 6. Klient zarz膮dza Subskrypcj膮 poprzez Konto wed艂ug dost臋pnych opcji.
 7. Subskrypcja dokonywana jest na czas nieokre艣lony.
 8. Klient mo偶ne zako艅czy膰 Subskrypcj臋 w ka偶dym czasie. Zako艅czenie Subskrypcji przez Klienta jest r贸wnoznaczne z cofni臋ciem zgody na kolejne obci膮偶enia w ramach P艂atno艣ci cyklicznych. W tej sytuacji kolejne Zam贸wienie subskrypcyjne nie zostanie utworzone. Je偶eli zako艅czenie Subskrypcji nast膮pi po up艂ywie daty wskazanej w e-mailu, o kt贸rym mowa w pkt 11 to bie偶膮ce Zam贸wienie subskrypcyjne zostanie zrealizowane jako ostatnie.
  a). Zako艅czenie Subskrypcji nast臋puje poprzez wybranie przez Kupuj膮cego opcji 鈥瀂ako艅cz subskrypcj臋鈥 w ustawieniach danej Subskrypcji, kt贸re s膮 dost臋pne po zalogowaniu Klienta z poziomu jego Konta.
  b). Kupuj膮cy mo偶e r贸wnie偶 zako艅czy膰 Subskrypcj臋 przez e-mailowy kontakt z obs艂ug膮 sklepu biuro@hurtowniainstalatora.pl.
 9. Sprzedawca ma prawo zako艅czy膰 Subskrypcj臋, o czym poinformuje Kupuj膮cego w formie e-mail lub przez kontakt telefoniczny z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. W ten sytuacji 艣rodki z Karty nie zostan膮 pobrane oraz nie b臋d膮 tworzone kolejne Zam贸wienia subskrypcyjne.
 10. Sprzedawca jest uprawniony do zmian cen Towar贸w w trakcie trwania Subskrypcji, o czym Kupuj膮cy jest informowany w korespondencji e-mailowej, o kt贸rej mowa w pkt. 11.
 11. Sprzedaj膮cy wysy艂a do Kupuj膮cego wiadomo艣膰 e-mailow膮 o utworzeniu Zam贸wienia subskrypcyjnego z podaniem jego przedmiotu, ilo艣ci, ceny (w tym o zmianie ceny je偶eli mia艂a ona miejsce), terminie realizacji oraz o dacie planowego pobrania 艣rodk贸w z Karty - nie p贸藕niej ni偶 na 3 dni przed pobraniem 艣rodk贸w z Karty. Ponadto, Sprzedaj膮cy informuje Kupuj膮cego o mo偶liwo艣ci zako艅czenia Subskrypcji za艂膮czaj膮c link prowadz膮cy do ustawie艅 umo偶liwiaj膮cych zako艅czenie danej Subskrypcji z poziomu Konta Klienta i dat臋, do kt贸rej b臋dzie to skuteczne. W przypadku zako艅czenia Subskrypcji po dacie wskazanej w mailu - zako艅czenie b臋dzie mia艂o skutek do kolejnych Zam贸wie艅 subskrypcyjnych. Oznacza to, 偶e Subskrypcja zostanie zako艅czona, ale jako ostatnie zostanie zrealizowane bie偶膮ce Zam贸wienie subskrypcyjne.
 12. Je偶eli pr贸ba obci膮偶enia Karty nie powiedzie si臋, Klient e-mailem zostanie poinformowany o braku mo偶liwo艣ci pobrania p艂atno艣ci. Mo偶liwe powody braku pobrania p艂atno艣ci to: brak 艣rodk贸w na Karcie, utrata wa偶no艣ci Karty lub problemy techniczne.
 13. Utrata wa偶no艣ci Karty powi膮zanej z Subskrypcj膮 lub brak mo偶liwo艣ci autoryzacji zlecenia p艂atniczego z innych powod贸w powoduje zako艅czenie Subskrypcji.
 14. Zam贸wienie subskrypcyjne zostanie zrealizowane wy艂膮cznie po skutecznym pobraniu 艣rodk贸w z Karty.
 15. Zako艅czenie Subskrypcji poci膮ga za sob膮 natychmiastowe rozwi膮zanie umowy sprzeda偶y Towaru.

搂 12. Postanowienia ko艅cowe

 1. Niniejsze Warunki korzystania obowi膮zuj膮 od dnia 2024.02.13.
 2. W razie zmiany lub uniewa偶nienia kt贸regokolwiek z postanowie艅 niniejszego Regulaminu decyzj膮 kompetentnego organu lub s膮du, pozosta艂e jego postanowienia pozostaj膮 w mocy i wi膮偶膮 Sprzedawc臋 oraz Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie umowy zawarte przed dniem wej艣cia w 偶ycie nowego regulaminu, realizowane s膮 na podstawie regulaminu, kt贸ry obowi膮zywa艂 w dniu zawarcia umowy.
 4. Prawem w艂a艣ciwym dla rozstrzygania wszelkich spor贸w zwi膮zanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te b臋d膮 rozstrzygane przez w艂a艣ciwy miejscowo s膮d powszechny. Klient b臋d膮cy Konsumentem mo偶e r贸wnie偶 skorzysta膰 z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. Wszelkie informacje dotycz膮ce pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 mo偶na uzyska膰 na stronie internetowej Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocze艣nie informujemy, 偶e wskazane post臋powania maj膮 charakter dobrowolny i obie strony musz膮 wyrazi膰 na nie zgod臋.
 5. Na podstawie Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, i偶 pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dost臋pna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania spor贸w pomi臋dzy konsumentami i przedsi臋biorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stron臋 internetow膮 z punktem kompleksowej obs艂ugi dla konsument贸w i przedsi臋biorc贸w d膮偶膮cych do pozas膮dowego rozstrzygni臋cia sporu dotycz膮cego zobowi膮za艅 umownych wynikaj膮cych z internetowej umowy sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie us艂ug.

搂 13. Za艂膮cznik 1 - Informacje dotycz膮ce korzystania z prawa odst膮pienia od umowy

 1. Prawo do odst膮pienia od umowy na poni偶szych zasadach przys艂uguje Konsumentowi i Przedsi臋biorcy indywidualnemu.
  Maj膮 Pa艅stwo prawo odst膮pi膰 od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odst膮pienia od umowy wygasa po up艂ywie 14 dni:
  1. w przypadku umowy sprzeda偶y od dnia, w kt贸rym weszli Pa艅stwo w posiadanie rzeczy lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Pa艅stwa wesz艂a w posiadanie rzeczy;
  2. w przypadku umowy zobowi膮zuj膮cej do przeniesienia w艂asno艣ci wielu rzeczy, kt贸re dostarczane s膮 osobno od dnia, w kt贸rym weszli Pa艅stwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Pa艅stwa wesz艂a w posiadanie ostatniej z rzeczy;
  3. w przypadku umowy zobowi膮zuj膮cej do przeniesienia w艂asno艣ci rzeczy dostarczanych partiami lub w cz臋艣ciach od dnia w kt贸rym weszli Pa艅stwo w posiadanie ostatniej partii lub cz臋艣ci lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Pa艅stwa wesz艂a w posiadanie ostatniej partii lub cz臋艣ci;
  4. w przypadku um贸w o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony od dnia, w kt贸rym weszli Pa艅stwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Pa艅stwa wesz艂a w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  5. w przypadku um贸w, kt贸rej przedmiotem jest dostarczanie us艂ug lub tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 dostarczane na no艣niku materialnym - od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzysta膰 z prawa odst膮pienia od umowy, musz膮 Pa艅stwo poinformowa膰 nas, tj.: MATT REMAY GROUP MATEUSZ TWARDOSZ, Jana Heweliusza 1, 30-726 Krak贸w, tel. +48 787-787-491, biuro@hurtowniainstalatora.pl o swojej decyzji o odst膮pieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia (na przyk艂ad pismo wys艂ane poczt膮, faksem lub poczt膮 elektroniczn膮).
 3. Mog膮 Pa艅stwo skorzysta膰 z wzoru formularza odst膮pienia od umowy, jednak nie jest to obowi膮zkowe.
 4. Mog膮 Pa艅stwo r贸wnie偶 wype艂ni膰 Elektroniczny formularz zwrotu dost臋pny na stronie Sklepu Internetowego: https://hurtowniainstalatora.pl/pl/returns-open.html. Je偶eli skorzystaj膮 Pa艅stwo z tej mo偶liwo艣ci, prze艣lemy Pa艅stwu niezw艂ocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odst膮pieniu od umowy na trwa艂ym no艣niku.
 5. Aby zachowa膰 termin do odst膮pienia od umowy, wystarczy, aby wys艂ali Pa艅stwo informacj臋 dotycz膮c膮 wykonania przys艂uguj膮cego Pa艅stwu prawa odst膮pienia od umowy przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.
 6. W przypadku odst膮pienia od niniejszej umowy zwracamy Pa艅stwu wszystkie otrzymane od Pa艅stwa p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Pa艅stwa sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez nas), niezw艂ocznie, a w ka偶dym przypadku nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym zostali艣my poinformowani o Pa艅stwa decyzji o wykonaniu prawa odst膮pienia od niniejszej umowy. Zwrotu p艂atno艣ci dokonamy przy u偶yciu takich samych sposob贸w p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez Pa艅stwa u偶yte w pierwotnej transakcji, chyba 偶e wyra藕nie zgodzili艣cie si臋 Pa艅stwo na inne rozwi膮zanie.
 7. W przypadku um贸w zobowi膮zuj膮cych do przeniesienia w艂asno艣ci rzeczy, w kt贸rych nie zaproponowali艣my odbioru Towaru w przypadku odst膮pienia od umowy - mamy wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
 8. Zwracan膮 rzecz prosz臋 odes艂a膰 na adres: MATT REMAY GROUP MATEUSZ TWARDOSZ, Jana Heweliusza 1, 30-726 Krak贸w niezw艂ocznie, a w ka偶dym razie nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym poinformowali nas Pa艅stwo o odst膮pieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, je偶eli ode艣l膮 Pa艅stwo rzecz przed up艂ywem terminu 14 dni. B臋d膮 Pa艅stwo musieli ponie艣膰 bezpo艣rednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Ze wzgl臋du na wag臋 i gabaryty Towaru, w przypadku odst膮pienia od umowy - odes艂anie Towaru mo偶e wi膮za膰 si臋 z wy偶szymi kosztami ni偶 zwyk艂a przesy艂ka poczt膮. W przypadku ch臋ci skorzystania z us艂ug firm kurierskich konieczne mo偶e si臋 okaza膰 nadanie przesy艂ki na palecie, kt贸ra jest dro偶sza ni偶 zwyk艂a przesy艂ka pocztowa.

搂 14. Za艂膮cznik 2 - Wz贸r formularza odst膮pienia od umowy

Zaufane Opinie IdoSell
4.93 / 5.00 40 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-08
Szybko i tanio
2024-06-18
Bardzo sprawna i szybka dostawa
pixel